ROBBEN - advocaten -
 

 

  ONS ADVOCATENKANTOOR
  ADVOCATEN
  TARIEVEN
  JURIDISCH NIEUWS
  LOCATIE
  EN NU SERIEUS
  MEDEWERKERS GEZOCHT
  CONTACT
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Een factuur bevat  kosten en erelonen.

Vanaf 2014 bevat een factuur ook 21 % BTW (waarvoor dank aan de regering).
Omdat particulieren de BTW niet van de staat kunnen terugvorderen hebben wij in 2016 besloten om onze erelonen voor niet-BTW-plichtige cliënten te verlagen met 21 % zodat zij netto evenveel betalen als een handelaar-BTW-plichtige.

De actueel aangerekende kosten inclusief BTW zijn:

Briefwisseling: 12,10 Eur per bladzijde.
Verplaatsingen: 0,60 Eur per kilometer.
Fotokopieën en inkomende faxen: 0,42 Eur per blad.
Dagvaardingen, expertises, ... : af te rekenen aan de werkelijk gemaakte kosten.
Het ereloon wordt berekend per tijdseenheid die besteed wordt aan het dossier, tenzij anders met de cliënt werd afgesproken.

Bij de begroting van het ereloon wordt rekening gehouden met:
- het belang van de zaak
- het behaalde resultaat
- de moeilijkheidsgraad
- het spoedeisend karakter
- de ervaring en/of specialisatie van de advocaat.

Een gedetailleerde factuur met kosten- en erelonen wordt opgesteld bij de beëindiging van het dossier.

Bij de aanvang van het dossier en naarmate het vordert worden provisies gevraagd. 


Eénmalige eerste raadpleging:

Een éénmalige eerste raadpleging van maximaal 20 minuten kost zonder opmaak van dossier 40 Eur (incl. BTW).