ROBBEN - advocaten -
 

 

  ONS ADVOCATENKANTOOR
  ADVOCATEN
  TARIEVEN
  JURIDISCH NIEUWS
  LOCATIE
  EN NU SERIEUS
  MEDEWERKERS GEZOCHT
  CONTACT
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


DISCRIMINATIE BIJ VERHUUR
De verhuurder mag een goede huurder selecteren, maar hij mag niet discrimineren. In een recente brochure van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding wordt dit onderscheid concreter verduidelijkt. Lees hier

OVERSCHRIJDEN VAN HET BOUWBUDGET - FOUT ARCHITECT 
De architect dient het bouwbudget van de bouwheer te toetsen aan de kostprijs van het bouwproject.
Dit is een deontologische plicht van de architect.  Lees meer ..
ARBEIDSRECHT-Voor arbeidsovereenkomsten die gesloten werden sinds 1.1.2012 gelden nieuwe opzeggingstermijnen. Voor arbeiders zullen deze termijn verlengd worden, voor de hogere bedienden zullen de opzeggingstermijnen bij wet vast liggen. Let wel: dit geldt enkel voor nieuwe contracten sinds 2012.


STRAFRECHT
- Wie ondervraagd wordt door politie of gerecht heeft het recht om bijgestaan te worden door e