ROBBEN - advocaten -
 

 

  ONS ADVOCATENKANTOOR
  ADVOCATEN
  TARIEVEN - PRIVACY
  JURIDISCH NIEUWS
  LOCATIE
  EN NU SERIEUS
  MEDEWERKERS GEZOCHT
  CONTACT
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

* Wat kan u doen als het VAPH uw aanvraag voor een persoonsvolgend budget weigert ?

 
Sinds 2016 is er een nieuwe wettelijke regeling voor het bekomen van steun voor gehandicapten.
Er zijn verschillende soorten steun mogelijk. Lees hier verder over het persoonsvolgend budget (PVB) dat u bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kan aanvragen.

* NIEUW ERFRECHT
Het nieuwe erfrecht treedt op 1 september 2018 in werking en focust op de familiale solidariteit.  Een globale erfovereenkomst zorgt ervoor dat nabestaanden voor het overlijden kunnen samenzitten om eensgezind een erfovereenkomst op te maken. Door het voorbehouden erfdeel los te koppelen van het aantal kinderen, krijgt de erflater meer beschikkingsvrijheid over zijn nalatenschap.


*
OMGEVINGSVERGUNNING Sinds 1 januari 2018 werd de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning vervangen door de omgevingsvergunning. WETGEVING


* ELEKTRISCHE VEILIGHEID VAN DE HUURWONING - ONGESCHIKTVERKLARING HUURWONING
De praktijk leert dat nogal wat wooninspecties niet in overeenstemming zijn met de terzake geldende wetgeving AREI en ten onrechte een woning ongeschikt verklaren. Op het internet vindt u makkelijk schematische uiteenzettingen (bv.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID BADKAMER) die spijtig genoeg vaak onvolledig en dus onjuist zijn, dit omwille van de complexe regelgeving. Informeer u dan ook deskundig.


* DISCRIMINATIE BIJ VERHUUR
De verhuurder mag een goede huurder selecteren, maar hij mag niet discrimineren. In een uitgebreide brochure van UNIA, het Centrum tegen discriminatie en voor gelijke kansen, wordt dit onderscheid concreter verduidelijkt.
Lees hier


* OVERSCHRIJDEN VAN HET BOUWBUDGET - FOUT ARCHITECT 

De architect dient het bouwbudget van de bouwheer te toetsen aan de kostprijs van het bouwproject.
Dit is een deontologische plicht van de architect. 
Lees meer ..


* ARBEIDSRECHT OPZEGGINGSTERMIJNENVoor arbeidsovereenkomsten die gesloten werden sinds 1.1.2012 gelden nieuwe opzeggingstermijnen. Voor arbeiders zullen deze termijn verlengd worden, voor de hogere bedienden zullen de opzeggingstermijnen bij wet vast liggen. Let wel: dit geldt enkel voor nieuwe contracten sinds 2012.


* STRAFRECHT BIJSTAND ADVOCAAT
Wie ondervraagd wordt door politie of gerecht heeft het recht om bijgestaan te worden door een advocaat. Dit principe, dat gekend is als 'de Salduzrechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens, geldt ook in België. In principe moeten alle nadelige verklaringen die zonder bijstand van een gevraagde advocaat gebeurden uit het strafdossier verwijderd worden.Op 14 oktober 2010 (arrest Brusco t. Frankrijk), heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens al voor de 69ste keer bepaald.